Polityka prywatności

RODO

W Codemachine jesteśmy zobowiązani do ochrony i poszanowania Twojej prywatności zgodnie z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, kiedy i dlaczego zbieramy dane osobowe, w jaki sposób je wykorzystujemy, warunki, na jakich możemy je ujawniać innym oraz sposób, w jaki zapewniamy bezpieczeństwo. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do naszych usług, sprzedaży, marketingu, działań związanych z realizacją umów z klientami, ale dotyczy także osób aplikujących na stanowiska pracy w Codemachine.

Dlaczego zbieramy dane osobowe

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, sprzedaży bezpośredniej i spraw klientów. Gromadzimy również dane dotyczące partnerów i osób zainteresowanych pracą w naszej firmie.

Możemy wykorzystać twoje dane do następujących celów:

 • Wysyłanie wiadomości marketingowych, jeśli o nie poprosiłeś. Mogą one obejmować informacje o naszych usługach, produktach i promocjach. Ta komunikacja opiera się na subskrypcji i wymaga Twojej zgody.
 • Wysyłać informacje o usługach i produktach zakupionych od nas.
 • Prowadzić sprzedaż bezpośrednią w przypadkach, w których istnieje uzasadniony i wspólny interes.
 • Odpowiedz na „Napisz do nas” lub na inne formularze internetowe wypełnione w naszej witrynie.
 • Przypomnienie o wcześniejszych zapytaniach (np. rozmowa telefoniczna).
 • Wykonywanie zobowiązań zgodnie z umową, takich jak faktury, przypomnienia o płatnościach. Umowa zostanie zawarta bezpośrednio z Codemachine.
 • Informowanie o zmianach w naszych usługach.
 • Skontaktowanie się w celu przeprowadzenia ankiety, uzyskania opinii na temat naszych usług.
 • Kiedy zawieramy umowę biznesową lub negocjujemy sprawy biznesowe lub przekazujemy aktywa.
 • Przetwarzanie aplikacji na stanowisko w Codemachine.
 • W odpowiedzi na tematy prawne jak wnioski i procesy prawne.
 • Aby chronić prawa i własność Codemachine. Obejmuje egzekwowanie naszych umów, zasad i warunków użytkowania.
 • Ochrona bezpieczeństwa naszych pracowników, klientów lub dowolnej osoby.

Jakie dane gromadzimy

Zbieramy Twój adres e-mail, imię i nazwisko oraz nazwę firmy i numery telefonów. Możemy również zbierać opinie, komentarze i pytania otrzymane od Ciebie. Gromadzone będą również informacje dotyczące komunikacji i działań związanych z usługami, takich jak spotkania, rozmowy telefoniczne, czaty, dokumenty i wiadomości e-mail.

Jeśli ubiegasz się o pracę w Codemachine, zbieramy dane, które podajesz podczas procesu aplikacyjnego. Codemachine nie gromadzi ani nie przetwarza żadnych szczególnych kategorii danych osobowych, takich jak wrażliwe dane osobowe.

Polityka plików Cookies

Pliki cookie to małe pliki danych przechowywane na dysku twardym przez witrynę internetową. Możemy rejestrować informacje za pomocą „ciasteczek”. Pliki cookie i podobne technologie pomagają nam dostosować naszą stronę do twoich osobistych potrzeb, a także wykrywać i zapobiegać zagrożeniom bezpieczeństwa i nadużyciom.

Twoje prawa do danych osobowych

Masz następujące prawa dotyczące swoich danych osobowych:

 • Prawo do żądania kopii twoich danych osobowych, które Codemachine zgromadziło na twój temat.
 • Prawo do żądania od Codemachine poprawienia Twoich danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe lub nieaktualne.
 • Prawo do żądania usunięcia twoich danych osobowych, gdy Codemachine nie musi już przechowywać takich danych.
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Na przykład Twoja zgoda na otrzymywanie cyfrowych komunikatów marketingowych. Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę na cyfrowe wiadomości marketingowe, skorzystaj z łącza do zarządzania subskrypcjami zawartymi w naszej komunikacji.
 • Prawo do żądania ograniczenia dalszego przetwarzania danych, w przypadku sporu dotyczącego dokładności lub przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych zostało oparte na uzasadnionym interesie i / lub marketingu bezpośrednim.
 • Wszelkie zapytania dotyczące twoich praw do prywatności należy przesyłać na adres rodo@c9e.dev

Dane zbierane automatycznie

Automatycznie rejestrujemy informacje o tobie i twoim komputerze. Na przykład podczas odwiedzania naszej witryny rejestrujemy typ systemu operacyjnego komputera, typ przeglądarki, język przeglądarki, przeglądane strony, czas spędzony na stronie, czasy dostępu, adres (IP).

Jak długo przechowujemy twoje dane

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak uznamy to za konieczne do osiągnięcia celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane. Rozważając naszą potrzebę udzielenia odpowiedzi na pytania lub rozwiązania ewentualnych problemów. Pomaga nam to przestrzegać wymogów prawnych obowiązujących przepisów, rozpatrywać wszelkie roszczenia prawne i reklamacje oraz w celach ochronnych. Oznacza to, że możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez rozsądny okres po Twojej ostatniej interakcji z nami. Kiedy dane osobowe, które zebraliśmy, nie są już wymagane, usuniemy je bezpiecznie.

Zmiany w polityce prywatności

Codemachine zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym momencie. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

Niniejsza Polityka prywatności opublikowana 14 listopada 2019r.

Nasza strona używa plików cookie do wymaganego działania strony. Wspiera usługi serwisowe bez zmiany ustawień plików cookie, co oznacza, że powinny one zostać zapisane w pamięci urządzenia. Podajemy więcej informacji w Polityce prywatności.Więcej informacji